Syftet med SILVERCODERs-projektet (Förbättring av digital kompetens genom effektiva inlärningsmetoder för vuxna) är att stärka programmeringsförmågan hos vuxna över 55 år genom följande resultat:

1.Ett metodologiskt inlärningsramverk för att bygga upp programmeringsfärdigheter hos vuxna över 55 år som bygger på en metod med låga krav på förkunskaper och men även med mer komplexa problemlösningsutmaningar för de mer avancerade eleverna.

2.Ett pilotförsök för att bevisa konceptet för att bygga upp programmeringsfärdigheter bland vuxna över 55 år.

3.Stödinnehåll i form av videor med beprövade metoder, videoföreläsningar och användarhandledningar som underlättar integrationen av de föreslagna metoderna i befintliga vuxenutbildningsorganisationer. Det kommer också innehålla metoder för validering och certifiering inom europeiska ramar.

Projektet kommer också att engagera experter/utbildare med särskild kompetens och sakkunskap för att fungera som en stödgemenskap.