Om oss

Bakgrund


Att många vuxna utesluts från den ”digitala inlärningsprocessen” förhindrar dem från att fullt ut integreras i dagens kunskap- och informationssamhälle. 
 
Under COVID-19-krisen blev behovet av att modernisera alla sektioner inom utbildning och arbete runt om i hela Europa mycket tydligt. Detta för att ge de inblandade den nödvändiga expertisen för att anpassa sina roller till den digitala världen. 
 
För att kunna göra detta på ett inkluderande och heltäckande sätt är det av största vikt att kompetensutbilda gruppen som typiskt är mindre säkra i sina digitala färdigheter, så som vuxna över 55 år.  

Programmering specifikt kan hjälpa till att förbättra problemlösning, grupparbete och analytiskt tänkande samt kreativiteten. Det hjälper också personer att samarbeta över fysiska och geografiska gränser samt kommunicera på ett universellt språk (DG Connect, 2020)

Studier på vuxna har visat en positiv effekt på överföringen av programmeringskunskaper i situationer som krävt kreativt tänkande och reflektion, följt av rumsuppfattningen och resonemang. Det har visat sig att utvecklingen av digitala färdigheter för äldre vuxna är ett tydligt sätt att hålla sinnet aktivt och upprätthålla de kognitiva färdigheterna i form av kreativitet, uppmärksamhet, arbetsminne och språkbehandling. Detta har enorma fördelar i en värld där vuxna måste behärska ekonomiska färdigheter, personliga och sociala färdigheter osv. Det kan också vara till hjälp om vi funderar på möjligheten att dessa vuxna kan delta i de kreativa och kulturella sektorerna, som skulle kunna dra nytta av att bli mer digitala, breda och moderna. Denna utveckling skulle bidra till att göra sektorn (en av de hårdast drabbade under pandemin) mer anpassningsbar, motståndskraftig och kapabel att överleva och blomstra i den nuvarande situationen och även i eventuella framtida utmaningar.