Σχετικά με εμάς

Το υπόβαθρο


Ο αποκλεισμός πολλών ενηλίκων από τη διαδικασία ψηφιακής παιδείας, τους εμποδίζει να ενσωματωθούν πλήρως στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Με την κρίση του COVID-19, έγινε πολύ επείγουσα, σε όλη την Ευρώπη, η ανάγκη εκσυγχρονισμού όλων των τομέων της εκπαίδευσης και της εργασίας και να παρέχεται στους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτά την απαραίτητη τεχνογνωσία για την προσαρμογή των λειτουργιών τους στον ψηφιακό και διαδικτυακό κόσμο. Για να γίνει αυτό με περιεκτικό και περιληπτικό τρόπο, είναι ζωτικής σημασίας να διευκολυνθούν οι ομάδες που συνήθως είναι λιγότερο σίγουροι για τις ψηφιακές τους δεξιότητες, όπως οι ενήλικες ηλικίας 55+.

Ο προγραμματισμός, ειδικότερα, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής εργασίας και αναλυτικής σκέψης, καθώς και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, να διδάξει στους ανθρώπους να συνεργάζονται πέρα από τα φυσικά και γεωγραφικά όρια και να επικοινωνούν σε μια καθολική γλώσσα (DG Connect, 2020).

Για τους ενήλικες, οι μελέτες έχουν δείξει μια θετική μεταφορά δεξιοτήτων προγραμματισμού σε καταστάσεις που απαιτούν δημιουργική σκέψη, μαθηματικές δεξιότητες και μεταγνώσεις, ακολουθούμενες από χωρικές δεξιότητες και συλλογιστική. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι, για τους ηλικιωμένους, σαφώς ένας τρόπος για να διατηρήσουν το μυαλό ενεργό και να διατηρήσουν τις γνωστικές δεξιότητες, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργικότητα, την προσοχή, τη μνήμη εργασίας και την επεξεργασία γλώσσας. Αυτό έχει τεράστια πλεονεκτήματα σε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες πρέπει να κατέχουν οικονομικές ικανότητες, δεξιότητες προσωπικής και κοινωνικής διαχείρισης κ.λπ. Μπορεί να είναι χρήσιμο, επίσης, αν σκεφτούμε τη δυνατότητα αυτών των ενηλίκων να παρέμβουν στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει από το να γίνουμε πιο ψηφιακοί και σύγχρονοι. Αυτή η ανακαίνιση θα συμβάλει στο να καταστήσει τον τομέα (έναν από τους πιο δύσκολους) πιο προσαρμόσιμο, ανθεκτικό και ικανό να επιβιώσει και να ευημερήσει στην τρέχουσα κατάσταση και σε πιθανές μελλοντικές προκλήσεις επίσης.