Syftet med detta resultat är att utveckla ett sund metodologiskt inlärningsramverk för att bygga upp färdigheter i programmering och kodning bland äldre vuxna, med hänsyn till den nuvarande situationen. Detta resultat omfattar också utformningen av de utbildningstillämpningar/utmaningar som krävs för att främja utvecklingen av programmeringsfärdigheter. Genom att göra detta kommer det att innebära att människor som arbetar inom kreativa områden, t.ex. programmerare, formgivare och innehållsproducenter, får möjlighet att kombinera digitala färdigheter och kreativitet, vilket kommer att bidra till att öka kvaliteten, innovationen och erkännandet av deras arbete samt deras kreativa potential. I sin tur kommer även vuxnas kreativitet att stimuleras, eftersom de kommer att lära sig att programmera genom att skapa egna appar med pedagogiska eller medvetandegörande syften som är kopplade till verkliga problem. Metodiken kommer i stor utsträckning att bygga på digitala verktyg och digital leverans, med en strategi för blandat lärande.