Innehållet i undervisningsstödet riktar sig till utbildare och syftar till att ge dem de nödvändiga instruktionerna om hur man gör för att de ska kunna integrera de föreslagna inlärningsmetoderna och verktygen i sina redan välutvecklade utbildningsrutiner. Mer specifikt kommer resultatet att:
– Underlätta ett effektivare antagande av projektresultat om utveckling av programmeringskompetens hos vuxna i bredare och blandade utbildningsmetoder.
– Ge utbildarna den information de behöver för att förbättra sin utbildning i programmering genom den föreslagna metoden
– Bidra till att bygga upp utbildarnas färdigheter, förtroende och motivation när det gäller användningen av nya digitala inlärningsverktyg
– Bygga upp utbildarnas färdigheter för att integrera det digitala verktyget i utbildningsmetoderna genom stödinnehåll