Conținutul de sprijin instructiv vizează educatorii și își propune să ofere instrucțiunile necesare de bună practică care să le permită să integreze metodologiile și instrumentele de învățare propuse (O1 și O2) în practicile lor de formare deja bine dezvoltate. Mai precis, rezultatul va:
• Facilita adoptarea mai eficiente a rezultatelor proiectului privind dezvoltarea abilităților de programare în rândul adulților în practici de formare mai largi și mixte
• Oferi formatorilor informațiile de care au nevoie pentru a-și îmbunătăți formarea în programare prin abordarea propusă
• Ajuta la dezvoltarea abilităților, încrederii și motivației formatorilor în implementarea instrumentului de învățare digitală emergent
• Construi abilitățile formatorilor cu privire la integrarea instrumentului digital în practicile de formare prin susținerea conținutului