Acest rezultat se referă la activitățile de implementare și validare pentru a se asigura că cadrul propus răspunde nevoilor grupurilor țintă identificate din punct de vedere al relevanței pentru nevoile de învățare, acceptare, utilizare și eficacitate. Aceste obiective la nivel înalt vor fi urmărite prin validarea internă și externă continuă, care încep de la începutul perioadei de implementare a proiectului și angajează reprezentanți ai părților interesate din proiect. Evaluarea va începe devreme și va fi continuă pe toată perioada de implementare a rezultatelor. Natura continuă a evaluării va asigura că contribuția reprezentanților părților interesate va fi luată în considerare în timpul procesului de proiectare și implementare a instrumentelor și metodologiilor propuse, asigurându-se astfel că rezultatul final răspunde nevoilor educaționale reale în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de programare în rândul persoanelor cu vârsta de peste 55 ani.

Obiectivele de instruire SILVERCODERS sunt:
1. să permită adulților cu vârsta de peste 55 ani să aplice cunoștințele de programare nou dezvoltate în contexte mai largi de învățare;
2. să construiască competențe transversale legate de programare, cum ar fi gândirea analitică și critică;
3.să încurajeze atitudini pozitive față de tehnologia digitală în rândul adulților;
4. șă dezvolte abilități creative care ar putea fi folosite în ocupații precum web designer, designer de jocuri, producție media, analiză social media etc.