Η κοινοπραξία περιλαμβάνει συνεργάτες με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, εμπειρογνωμόνων ψηφιακών πληροφοριών και εταιρείες από τον δημιουργικό τομέα. Η διακρατική φύση της κοινοπραξίας επιτρέπει την αξιολόγηση των διαφορετικών καταστάσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ανάγκες και τις λύσεις, προσφέροντας οφέλη στο έργο στα διάφορα στάδια υλοποίησης από την άποψη της ποιότητας των παρεμβάσεων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Το Folkuniversitetet (FU) είναι μια εθνική ένωση εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης ΕΕΚ και εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη τη Σουηδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το Folkuniversitetet απασχολεί περίπου 400 καθηγητές με πλήρη απασχόληση και 7.000 επιπλέον μερικής απασχόλησης. Μέσω της συνεργασίας με άλλα γραφεία της FU στη Σουηδία, η FU-Uppsala έχει εθνική κάλυψη. Η FU εγγράφηκε το 1954 και είναι σήμερα ένας κορυφαίος οργανισμός στη Σουηδία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά βίου μάθηση. Το Folkuniversitetet αποτελείται από πέντε νομικά ανεξάρτητα καταπιστεύματα (περιφερειακά γραφεία) με συνολικά πάνω από σαράντα τοπικά καταστήματα σε ολόκληρη τη Σουηδία. Κάθε χρόνο, το Folkuniversitetet καλωσορίζει περισσότερους από 140.000 μαθητές σε μια ποικιλία διαλέξεων, σύντομων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών πλήρους απασχόλησης με διάρκεια έξι μηνών έως δύο ετών. Το Folkuniversitetet προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο αρχικής όσο και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας. Η παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα της μετάδοσης γνώσεων που είναι άμεσης πρακτικής χρήσης στους μαθητές μας. Ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης που προσφέρει το Folkuniversitetet απευθύνεται σε άτομα που χρειάζονται νέες γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσουν σε επαγγελματικά και/ή εργασιακά πλαίσια. Η θεωρητική γνώση και η πρακτική εμπειρία των απασχολούμενων δασκάλων ταιριάζουν στις τρέχουσες απαιτήσεις. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι δημόσιες αρχές και ο τομέας των επιχειρήσεων απευθύνονται επίσης στο Folkuniversitetet για βοήθεια με εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, καθώς είναι έμπειρος εκπαιδευτής πληροφορικής. Προσφέρουμε μαθήματα υπολογιστών και εκπαίδευση IT τόσο για άτομα όσο και για εταιρείες.

Στοιχεία επικοινωνίας: Vivian Welker Διευθυντής έργου Vivian.welker@folkuniversitetet.se Διεύθυνση: Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Σουηδία Τηλέφωνο: +4618 - 68 00 00

www.folkuniversitetet.se
Το Anziani e Non Solo είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται από το 2004 στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση έργων και στην υλοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής ένταξης. Μεταξύ των ομάδων-στόχων των διαφόρων δραστηριοτήτων που ανέπτυξε το ANS, οι επίσημοι και άτυποι φροντιστές κατέχουν σχετική θέση: Το ANS έχει αναπτύξει το πρώτο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για οικογενειακούς φροντιστές που διατίθεται στην Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων ειδικών ενοτήτων για τις ασθένειες της άνοιας και του Αλτσχάιμερ) και κάθε χρόνο προετοιμάζει περίπου 150 φροντιστές σε όλη την Ιταλία. Περιοδικά διοργανώνει επίσης μαθήματα για άτυπους φροντιστές που επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Το ANS έχει επίσης αναπτύξει μια σειρά ερευνητικών έργων, που ιδρύθηκαν από την ΕΚ, με επίκεντρο τους φροντιστές, όπως το Care2work που απευθύνεται σε νέους άτυπους φροντιστές με στόχο να υποστηρίξει την ομαλή μετάβασή τους από τη φροντίδα στην ενηλικίωση και τον Jobis για να αποτρέψει την εξάντληση μεταξύ νοσοκόμων και επίσημων εργαζομένων, και τα δυο είναι ακόμα ενεργά. Άλλα σχετικά έργα του παρελθόντος που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία περιλαμβάνουν: το έργο Dalia με επίκεντρο τους εργαζόμενους φροντιστές, το Life After Care σε πρώην φροντιστές, το Care Talents για την επικύρωση των ικανοτήτων των φροντιστών και το ToYAC για νέους φροντιστές Οι δραστηριότητες υπεράσπισης του ANS οδήγησαν πρόσφατα στην έγκριση ενός νέου νόμου στην περιοχή της Emilia Romagna σχετικά με την αναγνώριση του ρόλου των φροντιστών. Τέλος, το ANS διοργανώνει ομάδες υποστήριξης από ομοτίμους για φροντιστές και διοργανώνει, κάθε Μάιο, τις Carers Days στην περιοχή Carpi (το 2012 η εκδήλωση έγινε περιφερειακή)

www.anzianienonsolo.it

Η VC είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, συμβούλων και κατάρτισης στον τομέα της Technology Enhanced Learning που βρίσκεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ενεργά την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων για μάθηση και κατάρτιση. Οι δραστηριότητες του VC εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς: ηλεκτρονική μάθηση/ηλεκτρονική εκπαίδευση, σοβαρά παιχνίδια, ανάπτυξη κινητών και διαχείριση έργων. Επιπλέον, το κοινό-στόχος μας περιλαμβάνει από παιδιά στο σχολείο και ενήλικες, σε μαθητές, επαγγελματίες εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και επαγγελματίες σε διάφορους τομείς.

virtual-campus.eu
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το πανεπιστήμιο έχει πάνω από 10.000 εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές σε 17 Τμήματα που εστιάζουν στην Μηχανική, τη Γεωργία, την Παιδαγωγική, την Ιατρική και τη Φυσική Αγωγή. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που έχει περίπου 1.000 εγγεγραμμένους φοιτητές, δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογίας σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών οργανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται στο άτυπο εργαστήριο του Creative Technologies Learning Lab, στον ιστότοπο του οποίου υπάρχουν περιγραφές

ctll.e-ce.uth.gr
Το Ρουμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων - IREA από την Τιμισοάρα, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 ως ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα που ανήκει στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, του Δυτικού Πανεπιστημίου της Τιμισοάρα. Το IREA είναι ένα παιδαγωγικό ερευνητικό ινστιτούτο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχούς εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή επιστημονικής και μεθοδολογικής υποστήριξης σε όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ρουμανία και τη δημιουργία της σχέσης μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο γενικός στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για ενήλικες και ο εντοπισμός τρόπων ενίσχυσης της συνεχούς συμμετοχής τους στη μάθηση, καθώς και η ενίσχυση της διάστασης της δια βίου μάθησης τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η αποστολή του IREA είναι να προωθήσει την έρευνα και την πρακτική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ρουμανία και στην Ευρώπη μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους που προκύπτουν από συνεργατικές πρακτικές έρευνας και ανάπτυξης και μέσω προληπτικής συμβολής σε διαδικασίες και προϊόντα που στοχεύουν στην εξειδίκευση εκπαιδευτών ενηλίκων στη Ρουμανία.

www.irea.ro
Το Media Creativa είναι το αποτέλεσμα πάνω από 20 ετών εμπειρίας, προκλήσεων και διδαγμάτων από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών που μοιράζονται ένα κοινό πάθος: την εκπαιδευτική καινοτομία. Το MC εργάζεται για να αποδώσει αξία στους μαθησιακούς χώρους, να ερευνήσει, να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια διαφορετική προσφορά κατάρτισης, εμπνευσμένη από καινοτόμες μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής αφήγησης), η κατάρτιση βάσει προβλημάτων, η παιχνιδοποίηση, η μάθηση με βάση το παιχνίδι κ.λπ. με έμφαση στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ο σχεδιασμός καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων εφαρμόζεται σε τυπικές, μη τυπικές και ανεπίσημες ρυθμίσεις.

www.mediacreativa.eu